Mohon Dan Terima Bantuan Am RM 350 Sebulan

 

Mohon Dan Terima Bantuan Am RM 350 Sebulan

Kemungkinan besar ramai yang tidak tahu adanya sebuah bantuan daripada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM).

Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) ditubuhkan bertujuan untuk menjaga kebajikan masyarakat yang memerlukan lima teras utama iaitu perlindungan, pemulihan, pencegahan, pembangunan dan pengintegrasian.

Melalui skim bantuan JKM ini, pelbagai jenis bantuan untuk semua golongan masyarakat telah disalurkan.

BANTUAN AM NEGERI

Sebuah bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat dikenali sebagai Bantuan Am Negeri. 


Bantuan ini berbeza daripada bantuan bulanan lainnya seperti bantuan kanak-kanak, orang tua dan orang kurang upaya (OKU).

OBJEKTIF BANTUAN

Bantuan ini diberikan kepada individu atau keluarga kurang berkemampuan dan berkeperluan untuk meneruskan kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan dalam komuniti.

JUMLAH BANTUAN

Untuk yang tertanya-tanya mengenai jumlah bantuan yang diberikan, berikut adalah jumlan Bantuan Am Negeri 
  • Minimum bantuan sebanyak RM 100 sebulan seorang dan maksimum RM 350 sekeluarga

SYARAT KELAYAKAN

Berikut adalah syarat kelayakan untuk membuat permohonan Bantuan Am Negeri ini :

1. Warganegara dan bermastautin di Wilayah Persekutuan (Putrajaya, Kuala Lumpur, Labuan).

2. Pendapatan Isi Rumah tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata Miskin Isi Rumah Semasa atau PGK Purata Miskin Per Kapita Semasa.

3. Golongan yang memerlukan dan keluarga miskin yang tidak diliputi di bawah mana-mana skim bantuan bulanan JKM lain.

4. Mana-mana kes yang layak dipertimbangkan.

CARA PERMOHONAN

Sekiranya anda menepati syarat kelayakan di atas termasuklah menetap di Wilayah Persekutuan, sila hadir ke mana-mana cawangan atau pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM).

Leave a Comment